Hà Tân là một xã miền núi thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Tân

Hành chính
TỉnhThanh Hóa
HuyệnHà Trung
Địa lý
Dân số (2015)
Tổng cộng4.533 người
Khác

Hà Tân có tổng diện tích 1323 ha, dân số năm 2015 là 4.533 người, với 7 thôn: Tam Quy 1, Tam Quy 2, Tam Quy 3, Vỹ Liệt, Đô Mỹ, Nam Thôn 1, Nam Thôn 2.

Tham khảoSửa đổi