Hải Dương chí lược (chữ Hán: 海陽志略)[1] hay Hải Đông chí lược[2] là bộ sách viết về Hải Dương của Ngô Thì Nhậm[3][4][5][6] gồm 4 quyển.[2] Sách được viết trước khi ông đậu tiến sĩ vào năm 1772.[5]

Hải Dương chí lược
Hải Đông chí lược
Thông tin sách
Tác giảNgô Thì Nhậm
Ngôn ngữTiếng Việt (chữ Hán)
Chủ đềHải Dương
Thể loạiTruyện ký

Hải Dương chí lược viết về sông núi, phong tục, nhân vật, đinh, thuế... của Hải Dương.[3][7][8] Bộ sách được Phan Huy Chú đánh giá là "chép khá rõ ràng đầy đủ".[3]

Tham khảo sửa

Thư mục sửa

  1. Viện khảo cổ (Việt Nam) (1962), Bulletin de l'Institut de recherches historiques, số 3 (bằng tiếng Pháp), Bộ quốc-gia giáo-dục
  2. Nguyễn Tạo (1973), Lục tỉnh Nam-Việt, tập 1, Nha văn-hóa, Phủ quốc-vụ-khanh đặc trách văn-hóa
  3. Viện Sử học (Việt Nam) (1973), Nghiên cứu lịch sử, số 148, Viện Sử học
  4. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Việt Nam); Viện Sử học (Việt Nam); Hội khoa học lịch sử Việt Nam (1997), Phạm Thận Duật, sự nghiệp văn hóa sứ mệnh Cần Vương, Hội khoa học lịch sử Việt Nam
  5. Nguyễn Thị Chân Quỳnh (2003), Khoa cử Việt Nam: Quyển thượng. Thi Hương, Nhà xuất bản Văn học
  6. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo (2005), Từ điển Việt nam văn hóa tín ngưỡng phong tục, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
  7. Trần Công Hiến; Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) (2009), Hải Dương phong vật chí, Nhà xuất bản Lao động
  8. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng (biên tập), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 5: Binh chế chí - Văn tịch chí - Bang giao chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03018-3