Họ Bần (danh pháp khoa học: Sonneratiaceae) là một họ thực vật có hoa đã được hệ thống Cronquist đặt trong bộ Đào kim nương (Myrtales). Nó bao gồm 2 chi là chi Bần (Sonneratia) và chi Phay (Duabanga). Họ này không phải là đơn ngành (Shi và ctv. 2000; Huang & Shi 2002). Bản thân chi Sonneratia có thể là có quan hệ chị em với chi Trapa (Graham và ctv., 2005). Hiện nay, nói chung cũng như trong hệ thống APG II năm 2003 thì cả hai chi này đều được coi là một phần của họ Bằng lăng (Lythraceae), điều này làm cho tên gọi Sonneratiaceae trở nên lỗi thời.

Họ này được đặt tên theo họ của nhà tự nhiên học người PhápPierre Sonnerat.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Little S. A., Stockey R. A. và Keating R. C. (2004). Duabanga-like leaves from the Middle Eocene Princeton chert and comparative leaf histology of Lythraceae sensu lato”. American Journal of Botany. 91: 1126–1139.