Họ Hoa sói (danh pháp khoa học: Chloranthaceae, đồng nghĩa: Hedyosmaceae Caruel) là một họ trong thực vật có hoa. Họ này chứa 4 chi, với khoảng 75 loài cây thân thảo hay thân gỗ chủ yếu sinh sống trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới nhưng không có ở châu Phi đại lục. Tại Madagascar chỉ có chi Ascarina.

Họ Hoa sói
Sarcandra glabra
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Mesangiospermae
Bộ (ordo)Chloranthales
A.C.Sm. ex J.-F.Leroy, 1983
Họ (familia)Chloranthaceae
R.Br. ex Sims, 1820
Các chi
Xem văn bản.

Đặc điểm

sửa

Các thành viên của họ này có hương thơm và các lá thường xanh, mọc đối với mép lá khía răng cưa đặc biệt và các lá kèm bao quanh cuống lá (tương tự như các lá kèm ở các loài trong họ Rubiaceae) cùng các đốt phồng to. Hoa nhỏ, không dễ thấy, mọc thành các cụm hoa. Hoa không có cánh hoa và đôi khi các lá đài cũng không có. Hoa có thể lưỡng tính hay đơn tính, tùy theo loài. Quả là dạng quả hạch, bao gồm một lá noãn. Gỗ mềm.

Phân loại

sửa

Nhóm thực vật trong Chloranthaceae đã từng được công nhận như là một họ trong phần lớn các hệ thống phân loại nhưng không có các họ hàng gần một cách rõ ràng do hình thái hoa của nó. Các nghiên cứu hệ thống hóa ở mức phân tử chỉ ra rằng nó không có họ hàng gần với bất kỳ họ nào khác và thuộc về một trong những nhóm rẽ nhánh ra sớm trong dòng dõi của thực vật hạt kín. Các hóa thạch được gán cho họ Chloranthaceae hay có liên quan gần với họ này, thuộc về số các thực vật hạt kín cổ nhất, lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng đầu kỷ Phấn Trắng, khoảng 125 triệu năm trước. Hệ thống APG II (2003) để họ này ở vị trí không thuộc về bộ nào nhưng Stevens (2001 trở đi) chấp nhận bộ Hoa sói (Chloranthales) như là một bộ chỉ chứa mỗi họ này.

Hệ thống Cronquist (1981) đặt họ này trong

bộ Piperales
của phân lớp Magnoliidae
thuộc lớp Magnoliopsida [=thực vật hai lá mầm]
trong ngành Magnoliophyta [=thực vật hạt kín].

Hệ thống Thorne (1992) đặt nó trong

bộ Magnoliales
của siêu bộ Magnolianae
thuộc phân lớp Magnoliideae [=thực vật hai lá mầm]
thuộc lớp Magnoliopsida [=thực vật hạt kín].

Hệ thống Dahlgren đặt họ này trong

bộ Chloranthales của chính nó
của siêu bộ Magnolianae
thuộc phân lớp Magnoliideae [=thực vật hai lá mầm],
thuộc lớp Magnoliopsida [=thực vật hạt kín].

Phát sinh loài

sửa

Vị trí phát sinh loài hiện tại (dựa trên hệ thống APG III, với các sửa đổi sau đó) là:

Angiospermae 

Amborellales

Nymphaeales

Austrobaileyales

Mesangiospermae 

Chloranthales

Magnoliids

Monocots

Ceratophyllales

Eudicots

Các chi

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa