Hồ Thể Lan (sinh năm 1938) là Vụ trưởng Vụ Báo chí và là Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1996.

Thân thế sửa

Suy nghĩ sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Hiền Lương (29 tháng 1 năm 2009). “Làm dâu của... nhiều nhà”. Thế giới & Việt Nam. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2011. Chú thích có tham số trống không rõ: |liên kết hỏng= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị |url lưu trữ= (trợ giúp)