Hồng y Quốc vụ khanh

Hồng y Quốc vụ khanh là người đứng đầu Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cơ quan lâu đời và quan trọng nhất của Giáo triều Rôma. Phủ quốc vụ khanh có chức năng chính trị và ngoại giao của Tòa ThánhThành Vatican nên Hồng y Quốc vụ khanh cũng được gọi là Ngoại trưởng của Tòa Thánh.

Hồng y Quốc vụ khanh được coi là "nhân vật số hai" tại Vatican (sau giáo hoàng) và mang cấp ngoại giao tương đương người đứng đầu chính phủ (thủ tướng).[1] Giáo hoàng bổ nhiệm Hồng y Quốc vụ khanh và nhiệm kỳ này là vô hạn, chỉ chấm dứt khi vị giáo hoàng bổ nhiệm ông qua đời hoặc từ chức hoặc có sự bổ nhiệm cho người khác. Người hiện đang giữ chức này là Hồng y Pietro Parolin.[2]

Danh sáchSửa đổi

Quốc vụ khanh từ năm 1551 đến năm 1644Sửa đổi

Hồng y Quốc vụ khanh từ năm 1644 đến naySửa đổi

 1. Giovanni Giacomo Panciroli (1644–1651)
 2. Fabio Chigi (1651–1655); từ Giáo hoàng Alexanđê VII (1655–1667)
 3. Giulio Rospigliosi (1655–1667); từ Giáo hoàng Clêmentê IX (1667–1669)
 4. Decio Azzolini (iuniore) (1667–1669)
 5. Federico Borromeo (iuniore) (1670–1673)
 6. Francesco Nerli (iuniore) (1673–1676)
 7. Alderano Cybo (1676–1689)
 8. Giambattista Rubini (1689–1691)
 9. Fabrizio Spada (1691–1700)
 10. Fabrizio Paolucci (1700–1721) (lần 1)
 11. Giorgio Spinola (1721–1724)
 12. Fabrizio Paolucci (1724–1726) (lần 2)
 13. Niccolò Maria Lercari (1726–1730)
 14. Antonio Banchieri (1730–1733)
 15. Giuseppe Firrao, Sr. (1733–1740)
 16. Silvio Valenti Gonzaga (1740–1756)
 17. Alberico Archinto (1756–1758)
 18. Ludovico Maria Torriggiani (1758–1769)
 19. Lazzaro Opizio Pallavicini (1769–1785)
 20. Ignazio Boncompagni Ludovisi (1785–1789)
 21. Francesco Saverio de Zelada (1789–1796)
 22. Ignazio Busca (1796–1797)
 23. Giuseppe Doria Pamphili (1797–1799)
 24. Ercole Consalvi, phó quốc vụ khanh (1800); quốc vụ khanh (1800–1806)
 25. Filippo Casoni (1806–1808)
 26. Giulio Gabrielli the Younger (1808–1814) -Giuseppe Doria Pamphilj, phó quốc vụ khanh (1808) -Bartolomeo Pacca, phó quốc vụ khanh (1808–1814)
 27. Ercole Consalvi (1814–1823)
 28. Giulio Maria della Somaglia (28 tháng 9 năm 1823 – 17 tháng 1 năm 1828)
 29. Tommaso Bernetti, phó quốc vụ khanh (17 tháng 6 năm 1828 – 10 tháng 2 năm 1829) (lần 1)
 30. Giuseppe Albani (31 tháng 3 năm 1829 – 30 tháng 11 năm 1830)
 31. Tommaso Bernetti, phó quốc vụ khanh (21 tháng 2 - 10 tháng 8 năm 1831); hồng y quốc vụ khanh (10 tháng 8 năm 1831 – 12 tháng 1 năm 1836) (lần 2)
 32. Luigi Lambruschini (12 tháng 1 năm 1836 – 1 tháng 6 năm 1846)
 33. Tommaso Pasquale Gizzi (8 tháng 8 năm 1846 – 5 tháng 7 năm 1847)
 34. Gabriele Ferretti (17 tháng 7 năm 1847 – 31 tháng 12 năm 1848)
 35. Giuseppe Bofondi (1 tháng 2 năm - 10 tháng 3 năm 1848)
 36. Giacomo Antonelli (10 tháng 3 - 3 tháng 5 năm 1848) (lần 1)
 37. Anton Orioli (5 May - 4 tháng 6 năm 1848)
 38. Giovanni Soglia Ceroni (4 tháng 6 - 29 tháng 11 năm 1848)
 39. Giacomo Antonelli (29 tháng 11 năm 1848 – 6 tháng 11 năm 1876) (lần 2)
 40. Giovanni Simeoni (18 tháng 12 năm 1876 – 7 tháng 2 năm 1878)
 41. Alessandro Franchi (5 tháng 3 - 31 tháng 7 năm 1878)
 42. Lorenzo Nina (9 tháng 8 năm 1878 – 16 tháng 12 năm 1880)
 43. Luigi Jacobini (16 tháng 12 năm 1880 – 28 tháng 2 năm 1887)
 44. Mariano Rampolla (2 tháng 6 năm 1887 – 20 tháng 7 năm 1903)
 45. Rafael Merry del Val (12 tháng 11 năm 1903 – 20 tháng 8 năm 1914)
 46. Domenico Ferrata (4 tháng 9 – 10 tháng 10 năm 1914)
 47. Pietro Gasparri (13 tháng 10 năm 1914 – 7 tháng 2 năm 1930)
 48. Eugenio Pacelli (9 tháng 2 năm 1930 – 10 tháng 2 năm 1939) từ Giáo hoàng Piô XII
 49. Luigi Maglione (10 tháng 3 năm 1939 – 22 tháng 8 năm 1944)
 50. Domenico Tardini (15 tháng 12 năm 1958 – 30 tháng 7 năm 1961)
 51. Amleto Giovanni Cicognani (12 tháng 8 năm 1961 – 30 tháng 4 năm 1969)
 52. Jean-Marie Villot (2 tháng 5 năm 1969 – 9 tháng 3 năm 1979)
 53. Agostino Casaroli (1 tháng 7 năm 1979 – 1 tháng 12 năm 1990)
 54. Angelo Sodano (29 tháng 6 năm 1991 – 22 tháng 6 năm 2006)
 55. Tarcisio Bertone (15 tháng 9 năm 2006 – 15 tháng 10 năm 2013)
 56. Pietro Parolin (15 tháng 10 năm 2013 –)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh, đặc sứ của Đức giáo hoàng Phanxicô tại Lourdes”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2017.
 2. ^ Đức Tổng Giám mục Parolin, tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh