Heinrich Schütz (8 tháng 10 1585 - 6 tháng 11 1672) là một nhà soạn nhạc người Đức, ông được xem là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của Đức trước thời Johann Sebastian Bach và là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất thế kỷ 17 cùng với Claudio Monteverdi.

Heinrich Schütz, kh. 1650-1660 (Leipzig)

Tham khảoSửa đổi

Liên kếtSửa đổi

  • Nhạc score miễn phí của Heinrich Schütz tại International Music Score Library Project
  • Germany Fed. Rep. 1972 stamp devoted to Heinrich Schütz
  • Free scores by Heinrich Schütz trong Choral Public Domain Library (ChoralWiki)
  • Bản mẫu:IckingArchive
  •   “Schütz, Heinrich” . New International Encyclopedia. 1905. Chú thích có các tham số trống không rõ: |HIDE_PARAMETER4=, |HIDE_PARAMETER2=, |HIDE_PARAMETER6=, |HIDE_PARAMETER5=, |HIDE_PARAMETER1=, và |HIDE_PARAMETER3= (trợ giúp)