Madrigal

sáng tác âm nhạc thế tục của thời kỳ Phục hưng và đầu thời kỳ Baroque

Madrigal là một thể loại thanh nhạc thế tục phát triển vào thời kỳ phục hưng đến thời kỳ đầu ba rốc.[1]. Madrigal bắt nguồn ở Ý vào năm 1520. Madrigal có nguồn gốc một phần từ frottola, một phần đến từ sự hồi sinh thơ tiếng địa phương Ý và cũng từ ảnh hưởng của chanson Pháp và phong cách đa âm sắc của bài thánh ca được viết bởi nhà soạn nhạc Pháp-Flemish những người đã nhập quốc tịch Ý trong giai đoạn này.[2] Ở Ý, các madrigal là hình thức thế tục quan trọng nhất. Madrigal đạt tới đỉnh cao chính thức và lịch sử của nó vào nửa cuối của thế kỷ 16.[3]

Chú thích sửa

 1. ^ James Haar, Anthony Newcomb: Grove online
 2. ^ Brown, p. 198
 3. ^ Massimo Ossi, Grove online

Tham khảo sửa

 • James Haar, Anthony Newcomb, Massimo Ossi, Glenn Watkins, Nigel Fortune, Joseph Kerman, Jerome Roche: "Madrigal", Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed ngày 30 tháng 12 năm 2007) (subscription access)]
 • Kurt von Fischer et al.: "Madrigal", Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed ngày 30 tháng 11 năm 2008) (subscription access)
 • James Haar, Anthony Newcomb, Glenn Watkins, Nigel Fortune, Joseph Kerman, Jerome Roche: "Madrigal", in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1561591742
 • Denis Arnold, Emma Wakelin. "Madrigal." In The Oxford Companion to Music, edited by Alison Latham. Oxford Music Online. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2008. (cần đăng ký mua)
 • Gustave Reese, Music in the Renaissance. New York, W. W. Norton & Co., 1954. ISBN 0393095304
 • Alfred Einstein, The Italian Madrigal. Three volumes. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1949. ISBN 0-691-09112-9
 • Allan W. Atlas, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400–1600. New York, W. W. Norton & Co., 1998. ISBN 0-393-97169-4
 • Howard Mayer Brown, Music in the Renaissance. Prentice Hall History of Music Series. Englewood Cliffs, New Jersey; Prentice-Hall, Inc., 1976. ISBN 0-13-608497-4
 • The New Harvard Dictionary of Music, ed. Don Randel. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986. ISBN 0674615255
 • Giovanni Artusi, Della imperfezioni della moderna musica, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.
 • Iain Fenlon and James Haar: The Italian Madrigal in the Early 16th Century: Sources and Interpretation. Cambridge, 1988
 • Oliphant, Thomas, ed. (1837) La musa madrigalesca, or, A collection of madrigals, ballets, roundelays etc.: chiefly of the Elizabethan age; with remarks and annotations. London: Calkin and Budd

Liên kết ngoài sửa