Mở trình đơn chính

Phân loại họcSửa đổi

Họ Heleophrynidae gồm các chi loài sau:

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Heleophrynidae”. AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. 2013. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2013. 

Tham khảoSửa đổi