Hoàng Minh Tổ huấn

Hoàng Minh Tổ huấn là một bộ sách chứa đựng lời khuyên răn của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, người sáng lập nhà Minh, dành cho con cháu của ông. Sách được hoàn thành vào năm 1373 với tựa đề ban đầu là Tổ huấn lục. Đến năm 1395, nó được đổi tên thành Hoàng Minh Tổ huấn trong quá trình xuất bản.[1]

Hoàng Minh Tổ huấn
Phồn thể
Giản thể
Tổ huấn lục
Phồn thể
Giản thể

Hoàng Minh Tổ huấn được chia làm 13 chương.

 1. Lời nói đầu (箴戒, Châm giới)
 2. Những giới luật hoàng đế cần trì giữ (持守, Trì thủ)
 3. Những nghi lễ bái tế cần thực hiện (嚴祭祀, Nghiêm tế tự)
 4. Đối sách của hoàng đế khi gặp điềm dữ trước, trong, sau khi xuất hành tuần du (謹岀入, Cẩn xuất nhập)
 5. Quốc chính (慎國政, Thận quốc chính)
 6. Lễ nghi trong đạo vua tôi (禮儀, Lễ nghi)
 7. Quy định về pháp luật (法律, Pháp luật)
 8. Quy định cho nội cung (內令, Nội lệnh)
 9. Quan chế nội cung (內官, Nội quan)
 10. Quy chế cho quan chức (職制, Chức chế)
 11. Quân lính hộ vệ (兵衛, Binh vệ)
 12. Tu bổ phủ đệ (營繕, Dinh thiện)
 13. Bổng lộc cho thân vương (供用, Cung dụng)

Lời nói đầu, do chính Chu Nguyên Chương viết nên, khuyến khích con cháu ông xây dựng một chính phủ theo chủ nghĩa pháp lý nghiêm minh. Tác phẩm liên kết sự tồn vong của hoàng triều với sự khắc khổ và cảnh giác cá nhân trong việc quản lý đế quốc, tôn trọng lễ nghi ở nhiều dịp khác nhau và cả với những kẻ phản bội có thể là họ hàng, phu thê, quan tướng.[1]

NguồnSửa đổi

 1. ^ a b Liao Xinyi (廖心一). "Huang-Ming Zuxun" (皇明祖訓). Zhongguo Lishi: Zhongguo Da Baike Quanshu (《中國歷史:中國大百科全書》), Tập 1, tr. 401. Zhongguo Da Baike Quanshu Chubanshe (Shanghai), 1992. Op. cit. Theobald, Ulrich. "Chinese Literature: Huang-Ming zuxun". Truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2012.