Mở trình đơn chính

Gia đình Hoàng gia Anh là họ hàng của các vị vua của Vương quốc Anh. Thuật ngữ này cũng thường được áp dụng cho cùng một nhóm người như các mối quan hệ của Quốc vương trong vai trò của mình như là chủ quyền của bất kỳ của các cõi Liên bang khác, do đó đôi khi không đúng với các điều khoản chính thức của quốc gia cho gia đình. Một người trở thành thành viên của gia đình Hoàng gia bằng việc sinh ra trong Hoàng tộc hoặc hôn nhân, Nhà Windsor thành lập kể từ năm 1917, khi Quốc vương George V đổi tên của Vương triều từ Saxe-Coburg và Gotha sang Windsor.

Mặc dù ở Vương quốc Anh không có định nghĩa đúng pháp luật hoặc chính thức của những người đã là hoặc không là thành viên của gia đình Hoàng gia, [2] và các danh sách khác nhau sẽ bao gồm những người khác nhau, những người mang tước hiệu His/Her Majesty(HM) dành cho Quốc vương, Vương hậu hay Vương Thái hậu, hoặc tước hiệu His/Her Royal Highness(HRH) dành cho các thành viên khác trong Hoàng tộc, mà thường được áp dụng trong thời gian của Quốc vương và phối ngẫu, các con của họ, các cháu nam-line của quốc vương, và hai vợ chồng và người vợ goá của một người con trai của quốc vương và nam-line cháu trai.

Thành viên và người thân của gia đình Hoàng gia Anh trong lịch sử đại diện cho quốc vương tại nhiều nơi trong Đế quốc Anh, đôi khi trong thời gian dài như viceroys, hoặc cho các nghi lễ cụ thể hoặc sự kiện. Hôm nay, họ thường thực hiện nhiệm vụ nghi lễ và xã hội trong cả Vương quốc Anh và ở nước ngoài thay mặt Anh, nhưng, ngoài vương triều, không có vai trò hiến trong công việc của chính phủ. Đây là giống nhau cho các lĩnh vực khác của Khối thịnh vượng chung mặc dù gia đình có hành vi thay mặt, được tài trợ bởi, và đại diện cho chủ quyền của tiểu bang đó, và không phải là Vương quốc Anh

Hoàng gia Anh
Badge of the House of Windsor.svg

HM Nữ vương
HRH Công tước xứ Edinburgh


Thành viên chính thứcSửa đổi

Các thành viên của Hoàng gia Anh kể từ năm 1714Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi