Hoằng Hiểu (chữ Hán: 弘曉; 23 tháng 5 năm 1722 - 11 tháng 5 năm 1778), Ái Tân Giác La, tự Tú Đình (秀亭), hào Băng Ngọc Đạo nhân (冰玉道人) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Hoằng Hiểu được sinh ra vào giờ Sửu, ngày 9 tháng 4 (âm lịch), tức ngày 23 tháng 5 (dương lịch) năm Khang Hi thứ 61 (1722), trong gia tộc Ái Tân Giác La (爱新觉罗). Ông là con trai thứ bảy của Di Hiền Thân vương Dận Tường (允祥), mẹ ông là Đích Phúc tấn Triệu Giai thị (兆佳氏).

Năm Ung Chính thứ 8 (1730), phụ thân ông qua đời, ông được thế tập tước vị Di Thân vương (怡親王) đời thứ 2.

Năm Càn Long thứ 43 (1778), ngày 15 tháng 4 (âm lịch), tức ngày 11 tháng 5 (dương lịch), ông qua đời, được truy thụy Di Hy Thân vương (怡僖亲王).

Gia đìnhSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

 • Lý Giai thị (李佳氏), con gái của Tam đẳng bá Hách Cách (赫格).
 • Đồng Giai thị (佟佳氏), con gái của Đô thống Trường Thịnh (长盛), kế thất.

Trắc Phúc tấnSửa đổi

 • Kim thị (金氏), con gái của Lãnh Thị vệ Nội đại thần Thường Minh (常明).
 • Thạch thị (石氏), con gái của Thạch Trung Ngọc (石中玉).
 • Y Nhĩ Căn Giác La thị (伊爾根覺羅氏), con gái của Điển vệ Khắc Tinh Ngạch (克星额).

Thứ thiếpSửa đổi

 • Từ thị (徐氏), con gái của Điển vệ Từ Quốc Tú (徐国秀).
 • Tường thị (祥氏), con gái của Cửu Đạt Sắc (九达色).
 • Mã thị (馬氏), con gái của Mã Đồ Hách (馬图赫).
 • Ba Lạp Nhã thị (巴拉雅氏), con gái của Bút thiếp thức Tài Bảo (才保).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

 1. Vĩnh Hàng (永杭; 1744 - 1777), mẹ là Đích Phúc tấn Lý Giai thị. Được phong làm Tam đẳng Trấn quốc Tướng quân (三等鎮國將軍).
 2. Vĩnh Lang (永琅; 1746 - 1799), mẹ là Trắc Phúc tấn Thạch Giai thị. Năm 1778, được thế tập tước vị Di Thân vương (怡親王). Sau khi qua đời được truy thụy Di Cung Thân vương (怡恭亲王).
 3. Tam tử (三子), mẹ là Đích Phúc tấn Lý Giai thị. Chết yểu.
 4. Vĩnh Mạn (永蔓; 1752 - 1808), mẹ là Thứ thiếp Mã thị. Được cho làm con thừa tự của Hoằng Thôn (弘暾) - anh trai của Hoằng Hiểu.
 5. Ngũ tử (五子), mẹ là Thứ thiếp Ba Lạp Nhã thị. Chết yểu.
 6. Lục tử (六子), mẹ là Trắc Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị. Chết yểu.
 7. Thất tử (七子), mẹ là Trắc Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị. Chết yểu.
 8. Vĩnh Mại (永邁; 1771 - 1799), mẹ là Trắc Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị. Được phong làm Tam đẳng Phụ quốc Tướng quân (三等輔國將軍).
 9. Vĩnh Hòa (永和; 1773 - 1774), mẹ là Thứ thiếp Từ thị. Chết yểu.

Tham khảoSửa đổi