Hoằng Khánh (nhà Thanh)

(Đổi hướng từ Hoằng Khánh (Nhà Thanh))

Hoằng Khánh (chữ Hán: 弘慶; 4 tháng 9 năm 1724 - 30 tháng 3 năm 1769), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời Sửa đổi

Hoằng Khánh được sinh ra vào giờ Thìn, ngày 17 tháng 7 (âm lịch) năm Ung Chính thứ 2 (1724), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ ba của Du Khác Quận vương Dận Vu, mẹ ông là Trắc Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏).[1]

Năm Ung Chính thứ 9 (1731), tháng 6, phụ thân ông qua đời, nên ông được tập tước Du Quận vương (愉郡王) đời thứ 2.

Năm Càn Long thứ 15 (1750), tháng 9, nhậm chức Tổng quản Chính Lam kỳ Giác La học.

Năm thứ 27 (1762), tháng 5, nhậm Tông Nhân phủ Hữu tông chính (宗人府右宗正).

Năm thứ 28 (1763), tháng 7, điều làm Tả tông chính (左宗正).

Năm thứ 34 (1769), ngày 23 tháng 12 (âm lịch), giờ Sửu, ông qua đời, thọ 46 tuổi, được truy thụy Du Cung Quận vương (愉恭郡王).

Gia quyến Sửa đổi

Thê thiếp Sửa đổi

  • Đích Phúc tấn: Nạp Lan thị (納喇氏), con gái của Thị lang Vĩnh Thụy (永綬) - là chị gái của Thư phi.
  • Trắc Phúc tấn: Vương thị (王氏), con gái của Lục phẩm Quản lãnh Lục Cách (六格).
  • Thứ Phúc tấn: Vương thị (王氏), con gái của Tam đẳng Thị vệ Thiên Đồ (篇圖).

Hậu duệ Sửa đổi

  • Con trai:
  1. Vĩnh Tiến (永臶; 1766 - 1820), mẹ là Đích Phúc tấn Nạp Lan thị. Năm 1770 được tập tước Du Quận vương (愉郡王) và được phong Bối lặc (貝勒). Có mười một con trai.
  2. Vĩnh Lặc (永勒; 1766 - 1799), mẹ là Thứ Phúc tấn Vương thị. Năm 1790 được phong làm Phụng ân Tướng quân (奉恩將軍). Vô tự.
  • Con gái:
  1. Đích Trưởng nữ, được gả cho Phúc Linh An - con trai trưởng của Đại học sĩ Phó Hằng. Tháng 3 năm Càn Long thứ 26 (1761) thành hôn.

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Ái Tân Giác La Tông phổ”.