Hoằng Tổ

trang định hướng Wikimedia

Hoằng Tổ () là miếu hiệu của một số vua chúa Việt NamTrung Quốc.

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Xem ThêmSửa đổi