Cảnh Tông

trang định hướng Wikimedia

Cảnh Tông (chữ Hán: 景宗) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa