Đoàn Chính Hưng

Đoàn Chính Hưng (?-?) là một Hoàng đế nước Đại Lý, tại vị từ năm 1147-1171.

Đoàn Chính Hưng
段正興
Hoàng đế Đại Lý
Tại vị1147 - 1171
Tiền nhiệmĐoàn Chính Nghiêm
Kế nhiệmĐoàn Trí Hưng
Thông tin chung
Niên hiệu
  • Vĩnh Trinh (1147-1148)
  • Đại Bảo (1149-?)
  • Long Hưng
  • Thịnh Minh
  • Kiến Đức (?-1171)
Thụy hiệu
Chính Khang Đế
Miếu hiệu
Cảnh Tông
Hoàng tộcVương quốc Đại Lý
Thân phụĐoàn Chính Nghiêm

Trong lịch sửSửa đổi

Do Đại Lý chỉ là nước nhỏ nên những ghi chép về Đoàn Chính Hưng không có nhiều. Năm sinh và năm mất của ông đều không rõ, chỉ biết ông còn có tên là Đoàn Dịch Trường, hay Nghĩa Trường, là con trai của vị hoàng đế tiền triều Đoàn Chính Nghiêm và được vua cha nhường ngôi năm 1147 và thoái vị năm 1171, tại vị 24 năm.

Trong thời gian trị vì của mình, ông sử dụng lần lượt 5 niên hiệu là Vĩnh Trinh, Đại Bảo, Long Hưng, Thịnh Minh và Kiến Đức.

Cũng như nhiều vị vua khác của Đại Lý, Đoàn Chính Hưng rất tôn sùng đạo Phật. Sau khi tại vị 24 năm, ông thoái vị nhường ngôi cho con trai mình là Đoàn Trí Hưng rồi xuất gia làm sư.

Không rõ ông mất năm nào. Sau khi mất, ông được tôn thụy là Chính Khang đế, miếu hiệu là Cảnh Tông.

Tham khảoSửa đổi