Quang Tổ (Chữ Hán: 光祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc.

Việt Nam sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa