Dịch vụ cho thuê băng đĩa hình

hệ thống các phương tiện phát video thu trước có thể được bán hoặc stream
(đổi hướng từ Home video)

Dịch vụ cho thuê băng đĩa hình hay dịch vụ cho thuê video (tiếng Anh: Home video) là hệ thống các phương tiện phát video đã thu trước (bao gồm các bộ phim, video game hay chương trình truyền hình) có thể được bán, cho thuê hoặc được stream nhằm phục vụ hoạt động giải trí tại gia. Nó là một dạng truyền thông gia đình (hay truyền thông tại gia).

Tham khảoSửa đổi