Huỳnh Minh Hoàng (sinh năm 1963) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bạc Liêu.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 5/2/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ nông nghiệp, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 24/2/1995

Nơi ứng cử: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Tham khảoSửa đổi