Huỳnh Ngọc Ánh (sinh năm 1962) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 20/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 28/11/1988

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Tham khảoSửa đổi