Huy chương H. C. Ørsted

Huy chương H. C. Ørsted (tiếng Đan Mạch: H. C. Ørsted Medaljen) là một giải thưởng của Hội Phổ biến Khoa học tự nhiên (Selskabet for naturlærens udbredelse) của Đan Mạch. Huy chương này được đặt theo tên Hans Christian Ørsted, người sáng lập ra Hội năm 1824.

Huy chương này chủ yếu dành cho người Đan Mạch, gồm ba loại:

  • Huy chương vàng dành cho công trình khoa học xuất sắc trong Vật lý học hay Hóa học
  • Huy chương bạc dành cho tác phẩm khoa học xuất sắc (viết)
  • Huy chương đồng dành cho việc Phổ biến khoa học xuất sắc (không viết)

Danh sách các người đoạt huy chươngSửa đổi

Huy chương vàngSửa đổi

Huy chương bạcSửa đổi

Huy chương đồngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi