Huy chương Oersted là một giải thưởng hàng năm dành cho những đóng góp đáng kể vào việc giáo dục môn Vật lý học. Huy chương này được Hiệp hội giáo viên Vật lý học Hoa Kỳ lập ra năm 1936, và được đặt theo tên Hans Christian Ørsted, nhà vật lý nổi tiếng người Đan Mạch.

Đã có các nhân vật nổi tiếng được trao Huy chương này, trong đó có các người đoạt Giải Nobel: Robert Andrews Millikan, Edward M. Purcell, Richard Feynman, Isidor Isaac Rabi, Norman F. Ramsey, Hans BetheCarl Wieman; cũng như các người nổi tiếng khác: Arnold Sommerfeld, George Uhlenbeck, Jerrold Zacharias, Philip Morrison, Melba Phillips, Victor Weisskopf, Gerald Holton, John A. Wheeler, Frank Oppenheimer, Robert Resnick, Carl Sagan, Freeman Dyson, Daniel Kleppner, Lawrence Krauss, Anthony French, David Hestenes, Robert Karplus, Robert PohlFrancis Sears.

Người đoạt Huy chương này năm 2008, Mildred Dresselhaus, là phụ nữ thứ ba đoạt giải khi bà đã ngoài 70 tuổi.

Các người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa