ISO 3166-2:TW là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa xác định mã hóa địa lý. Nó là một tập hợp con của tiêu chuẩn ISO 3166-2 liên quan đến Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Tiêu chuẩn bao gồm 16 quận, 5 thành phố trực thuộc trung ương (Gia Nghĩa, Tân Trúc, Cơ Long, Đài Trung, Đài Nam) và 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Cao Hùng, Đài Bắc) của Trung Hoa Dân Quốc. Mỗi mã địa lý bao gồm hai phần: mã Alpha-2 theo ISO 3166-1 cho Trung Hoa Dân quốc - TW và một mã bổ sung được ghi bằng dấu gạch nối. Một mã ba chữ cái bổ sung được hình thành trong sự đồng điệu với tên của quận, thành phố. Mã địa lý của các quận và thành phố của Trung Hoa Dân Quốc là một tập hợp con của mã. Tên miền cấp cao nhất là TW được gán cho Trung Hoa Dân quốc theo ISO 3166-1

Mã địa lý của Trung Hoa Dân Quốc

sửa

Mã hóa địa lý gồm 16 quận và 7 thành phố của bộ phận hành chính - lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc.

Mã địa lý Đơn vị hành chính Cấp
TW-KHH Đào Viên thành phố
TW-PEN Bành Hồ quận
TW-TNN Đài Nam thành phố
TW-KEE Cơ Long thành phố
TW-KHQ Cao Hùng quận
TW-HSZ Tân Trúc thành phố
TW-TNQ Đài Nam quận
TW-CYI Gia Nghĩa thành phố
TW-ILA Nghi Lan quận
TW-HSQ Tân Trúc quận
TW-TXG Đài Trung thành phố
TW-CYQ Gia Nghĩa quận
TW-MIA Miêu Lật quận
TW-TPE Đài Bắc thành phố
TW-TXQ Đài Trung quận
TW-CHA Chương Hóa quận
TW-NAN Nam Đầu quận
TW-TPQ Đài Bắc quận
TW-TAO Đào Viên quận
TW-YUN Vân Lâm quận
TW-PIF Bình Đông quận
TW-TTT Đài Đông quận
TW-HUA Hoa Liên quận

Mã hóa địa lý giáp với Trung Hoa Dân Quốc

sửa
  • CHNDTH - ISO 3166-2:CN (ở phía tây bắc (ranh giới trên biển)),
  • Nhật Bản - ISO 3166-2:JP (ở phía đông bắc (ranh giới biển)),
  • Philippines - ISO 3166-2:PH (ở phía nam (ranh giới trên biển)).

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa