Ibu Pertiwiku (tiếng Việt: Quê ta) là bang ca chính thức của Sarawak, Malaysia. Bài hát được chấp thuận vào năm 1988, cùng với việc chấp thuận lá cờ của bang, kết hợp với kỷ niệm 25 năm Sarawak độc lập bên trong Malaysia. Lời sáng tác bởi Dato' Haji Wan Othman và Ismail Hassan, nhạc chỉ được sáng tác bởi Othman.

Ibu Pertiwiku
Tiếng Việt: Quê ta
LờiDato' Haji Wan Othman
Ismail Hassan
NhạcDato' Haji Wan Othman
Được chấp nhận1988

Lời

sửa
Tiếng Mã Lai Tiếng Việt
Sarawak Tanah Airku
Negeriku Tanah Airku Sarawak
Engkaulah tanah pusakaku
Tanah tumpah darahku
Ibu pertiwiku
Rakyat hidup mesra dan bahagia
Damai muhibah sentiasa
Bersatu, Berusaha, Berbakti
Untuk Sarawak kucintai
Sarawak dalam Malaysia
Aman makmur Rahmat Tuhan Maha Esa
Kekallah Sarawak bertuah
Teras perjuangan rakyat
Berjaya berdaulat
Sarawak, quê ta
Tiểu bang của ta, quê ta, Sarawak
Người là vùng đất của quê hương ta
Vùng đất nơi máu ta chảy
Quê ta.
Nhân dân sống hạnh phúc và hòa thuận
Bình yên, luôn hợp tác (với nhau)
Đoàn kết, cần miễn, phận hiến
Cho Sarawak yêu dấu của ta.
Sarawak, một phần của Malaysia
Được Chúa ban phước với hòa bình và thịnh vượng
Sarawak sẽ được ban phước mãi mãi
Qua nỗ lực của mọi người
Hòa bình và tự do

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa