Ichneumonidae là một họ côn trùng trong bộ Cánh màng (Hymenoptera). Các loài Ichneumon là những ký sinh quan trọng của những loài côn trùng khác. Vật chủ phổ biến là ấu trùng của Coleoptera, Hymenoptera, và Lepidoptera.

Ichneumon wasps
Diphyus sp., Rhône (Pháp)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Hymenoptera
Phân bộ (subordo)Apocrita
Liên họ (superfamilia)Ichneumonoidea
Họ (familia)Ichneumonidae
Latreille, 1802
Phân họ

Acaenitinae
Agriotypinae
Adelognathinae
Anomaloninae (xem trong bài)
Banchinae
Brachycyrtinae (tranh cãi)
Campopleginae (xem trong bài)
Collyriinae
Cremastinae
Cryptinae (xem trong bài)
Ctenopelmatinae (xem trong bài)
Cylloceriinae (tranh cãi, xem trong bài)
Diacritinae (tranh cãi)
Diplazontinae
Eucerotinae
Ichneumoninae
Labeninae (xem trong bài)
Labenopimplinae
Lycorininae (trah cãi)
Mesochorinae
Metopiinae
Microleptinae
Neorhacodinae
Ophioninae
Orthocentrinae (tranh cãi)
Orthopelmatinae
Oxytorinae
Paxylommatinae (xem trong bài)
Pedunculinae
Phrudinae
Pimplinae (xem trong bài)
Poemeniinae (tranh cãi)
Rhyssinae (tranh cãi)
Stilbopinae (tranh cãi)
Tatogastrinae (tranh cãi)
Tersilochinae
Tryphoninae
Xoridinae

và xem trong bài
Một ấu trùng Acrodactyla quadrisculpta (thuộc họ Ichneumonidae) sống ký sinh ở một con nhện tetragnatha montana

.

Có hơn 60.000 loài phân bố toàn cầu, khoảng 3.000 ở Bắc Mỹ. Sự phân bố của Ichneumonidae là một trong những ngoại lệ nổi tiếng nhất về sự biến đổi gradient theo vĩ độ về đa dạng loài, vì họ này được cho là có những loài phổ biến ở vùng vĩ độ cao thau vì nhiệt đới.[1] Quan điểm này đã dấy lên câu hỏi gần đây sau khi phá hiện nhiều loài mới ở những vùng nhiệt đới.[2][3]

Chú thích sửa

  1. ^ Sime & Brower (1998)
  2. ^ Veijalainen, A., Wahlberg, N., Broad, G. R., Erwin, T. L., Longino, J. T., & Sääksjärvi, I. E. (2012). Unprecedented ichneumonid parasitoid wasp diversity in tropical forests. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 279(1748), 4694-4698.
  3. ^ Quicke, D. L. (2012). We know too little about parasitoid wasp distributions to draw any conclusions about latitudinal trends in species richness, body size and biology. PloS one, 7(2), e32101.

Liên kết ngoài sửa