Phân bộ Eo nhỏ, danh pháp khoa học Apocrita, là một phân bộ côn trùng trong bộ Cánh màng. Apocrita bao gồm wasp, ongkiến, và gồm một số họ. Phân bộ này bao gồm các loài cánh màng cấp cao nhất và được phân biệt với các loài Symphyta bởi eo nhỏ.

Apocrita
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Liên ngành (superphylum)Ecdysozoa
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Phân lớp (subclass)Pterygota
Phân thứ lớp (infraclass)Neoptera
Liên bộ (superordo)Endopterygota
Bộ (ordo)Hymenoptera
Phân bộ (subordo)Apocrita
Các họ
xem trong bài.

Các liên họ và các họ còn tồn tại sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • Grimaldi, D.Engel, M.S. (2005). Evolution of the Insects. Cambridge University Press. ISBN 0-521-82149-5.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

Liên kết ngoài sửa