Imam (/ɪˈmɑːm/; tiếng Ả Rập: إمامimām, plural: أئمة aʼimmah; tiếng Ba Tư: امام‎) là một vị trí lãnh đạo trong Hồi giáo. Nó được sử dụng trong bối cảnh của một vị trí lãnh đạo việc thờ phụng của một nhà thờ và cộng đồng người Hồi giáo.

Tham khảoSửa đổi