Imam (/ɪˈmɑːm/; tiếng Ả Rập: إمامimām, plural: أئمة aʼimmah; tiếng Ba Tư: امام‎) là một vị trí lãnh đạo trong Hồi giáo. Nó được sử dụng trong bối cảnh của một vị trí lãnh đạo việc thờ phụng của một nhà thờ và cộng đồng người Hồi giáo.

Tham khảo

sửa
  • Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  • Encyclopædia Iranica. Center for Iranian Studies, Columbia University. ISBN 1-56859-050-4. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  • Martin, Richard C. Encyclopaedia of Islam and the Muslim world; vol.1. MacMillan. ISBN 0-02-865604-0. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  • Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa. Gale Group. 2004. ISBN 978-0-02-865769-1. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  • Corbin, Henry (1993) [1964]. History of Islamic Philosophy (bằng tiếng Pháp). Sherrard, Liadain; Sherrard, Philip biên dịch. London; Kegan Paul International in association with Islamic Publications for The Institute of Ismaili Studies. ISBN 0-7103-0416-1.
  • Momen, Moojan (1985). TAn Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of Twelve. Yale University Press. ISBN 0-300-03531-4.
  • Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein (1988). The Just Ruler (al-sultān Al-ʻādil) in Shīʻite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence. Oxford University Press US. ISBN 0-19-511915-0.
  • Tabatabae, Sayyid Mohammad Hosayn (1979). Shi'ite Islam. Nasr, Seyyed Hossein biên dịch. SUNY press. ISBN 0-87395-272-3.
  • Corbin, Henry (1993). History of Islamic philosophy . London: Kegan Paul International. ISBN 9780710304162.