Đối với những người phụ nữ có cùng tên gọi, xem Isetemkheb.

Isetemkheb C là một công chúa sống vào thời kỳ Vương triều thứ 21 trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Bà còn là vương phi của Menkheperre, một Đại tư tế của Amun đã cai trị toàn bộ Thượng Ai Cập lúc bấy giờ.

Isetemkheb C
Thông tin chung
Hôn phốiMenkheperre
Hậu duệSmendes II
Henuttawy C
Pinedjem II
Isetemkheb D
Tên đầy đủ
Isetemkheb
Q1t
H8
Aa15
L2
M15B1
Thân phụPsusennes I
Thân mẫuWiay

Thân thế sửa

Isetemkheb C được chứng thực là con gái của Pharaon Psusennes I với một thứ phi tên là Wiay[1]. Bà là chị em cùng cha với thái tử Ankhefenmut, và có thể là với Pharaon kế vị Amenemope.

Isetemkheb C kết hôn với Đại tư tế Menkheperre, về vai vế là chú của Isetemkheb[2]. Bà cũng là người vợ duy nhất được biết đến của Menkheperre[2]. Isetemkheb C được chứng thực rõ ràng là mẹ của Smendes II[3], người kế vị chức Đại tư tế của Amun từ người cha, và Pinedjem II, Đại tư tế kế vị anh trai sau đó[1][4]. Henuttawy CIsetemkheb D, hai bà Chánh phi của Smendes và Pinedjem, cũng được cho là con gái của Isetemkheb C[5].

Là con gái của vua và là vương phi của một Đại tư tế, rất có thể Isetemkheb C sẽ được phong danh hiệu "Con gái của Pharaon" và "Chánh phi trong hậu cung của Amun".

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Aidan Dodson (2012), Afterglow of Empire: Egypt from the Fall of the New Kingdom to the Saite Renaissance, Nhà xuất bản Đại học Oxford, tr.60 ISBN 978-9774165313
  2. ^ a b Dodson (2012), sđd, tr.64 (link)
  3. ^ Robert Kriech Ritner (2009), The Libyan Anarchy: Inscriptions from Egypt's Third Intermediate Period, Nhà xuất bản Society of Biblical Lit, tr.138-143 ISBN 978-1589831742
  4. ^ Aidan Dodson (2000), Monarchs of the Nile, Nhà xuất bản Đại học Hoa Kỳ tại Cairo, tr.158 & 160 ISBN 978-9774246005
  5. ^ Elena Pischikova, Julia Budka, Kenneth Griffin (2014), "Phả hệ Vương triều thứ 21" - Thebes in the First Millennium BC, Nhà xuất bản Cambridge Scholars, tr.40 ISBN 978-1443859639