Mở trình đơn chính

Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập

(đổi hướng từ Vương triều thứ 21)


Vương triều thứ Hai mươi mốt của Ai Cập cổ đại (ký hiệu: Triều XXI) là một thời đại pharaon đã cai trị Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba, bao gồm các vương triều khác là vương triều thứ Hai mươi hai, Hai mươi baHai mươi bốnHai mươi lăm.

Cai trịSửa đổi

Các vị vua được biết đến trong Lịch sử Ai Cập trong Triều XXI như sau:

pharaon Vương triều XXI
pharaon Tên Ngai vương triều (trước Công nguyên) Chôn cất Vợ
Smendes (Nesbanebdjed I) Hedjkheperre-Setepenre 1077 - 1051 không rõ Tentamun
Amenemnisu Neferkare-Heqawaset 1051 - 1047 không rõ ?
Psusennes I (Pasebkhanut I) Akheperre-Setepenamun 1047 - 1001 NRT III, Tanis Mutnedjemet

Wiay

Amenemope Usermaetre-Setepenamun 1001 - 992 Tanis ?
Osorkon Già Akheperre-Setepenre 992 - 986 không rõ ?
Siamun Netjerkheperre-Meryamun 986 - 967 không rõ ?
Psusennes II (Pasebkhanut II) Tyetkheperure-Setepenre 967 - 943 không rõ ?
 
Mặt nạ xác ướp làm bằng vàng của pharaon Psusennes I

Sau vương triều của Ramses III dài, vương triều này có sự giảm chậm về quyền lực hoàng gia của Ai Cập. Các pharaon của vương triều thứ 21 thống trị từ khu vực Tanis, nhưng chủ yếu là hoạt động trong Hạ Ai Cập, nơi mà họ kiểm soát chặt chẽ nhất. vương triều này được mô tả như là 'Tanite' bởi vì chính trị và kinh tế của nó vốn là dựa vào tại Tanis. Lịch sử hoàng gia Ai Cập cho rằng vương triều thứ 21 của Ai cập kéo dài trong khoảng 130 năm.[1]

Phả hệSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 20 1077-943 TCN Vương triều thứ 22