Vương triều thứ Hai Mươi của Ai Cập

(Đổi hướng từ Vương triều thứ 20)

Vương triều thứ Hai Mươi (Vương triều thứ 20) của Ai Cập cổ đại là một vương triều thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Vương triều này cùng với hai Vương triều trước đó là Mười támMười chín đã tạo thành một thời đại mới được gọi là Thời kỳ Ramesside. Vương triều thứ Hai Mươi được xem là vương triều cuối cùng của thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập. Tiếp theo sau nó là Thời kỳ Chuyển tiếp thứ BaHậu nguyên.

Các pharaon của Vương triều thứ 20 sửa

Các pharaon của Vương triều thứ 20 cai trị trong khoảng 120 năm, từ năm 1187 đến 1064 trước Công nguyên.[1] Đây là danh sách của các vị vua trong triều đại này:

Tên Vua Tên Ngai Thời gian trị vì (TCN) Ngôi mộ Hoàng hậu
Setnakhte Userkhaure 1189 – 1186 TCN KV14 Tiy-merenese
Ramesses III Usermaatre-Meryamun 1186 – 1155 TCN KV11 Iset Ta-Hemdjert

Tiye

Ramesses IV Usermaatre (later Heqamaatre) Setepenamun 1155 – 1149 TCN KV2 Duatentopet
Ramesses V Amenhirkhepeshef I Usermaatre Sekheperenre 1149 – 1145 TCN KV9 Henutwati

Tawerettenru

Ramesses VI Amenhirkhepeshef II Nebmaatre Meryamun 1145 – 1137 TCN KV9 Nubkhesbed
Ramesses VII Itamun Usermaatre Setepenre Meryamun 1136 – 1129 TCN KV1 Không có
Ramesses VIII Sethhirkhepeshef Usermaatre Akhenamun 1130 – 1129 TCN Không rõ Không có
Ramesses IX Khaemwaset I Neferkare Setepenre 1129 – 1111 TCN KV6 Baketwernel
Ramesses X Amenhirkhepeshef III Khepermaatre Setepenre 1111 – 1107 TCN KV18 Tyti
Ramesses XI Khaemwaset II Menmaatre Setpenptah 1107 – 1077 TCN KV4 Tentamun

Sự khởi đầu sửa

Pharaon Setnakhte có thể đã khá già khi ông bị Nữ hoàng Twosret cướp ngôi. Ông đã cai trị trong khoảng 4 năm, ông được kế vị vì ông là con trai của Ramesses III. Ai Cập đã bị đe dọa bởi những kẻ hải nhân trong triều đại của Ramesses III nhưng ông vẫn đánh bại được liên minh này. Một cuộc đảo chính đã diễn ra nhưng nó không thành công. Nhà vua này có thể đã qua đời do làm việc quá nhiều và người thừa kế hợp pháp tiếp theo sau đó là Ramesses IV.[2]

Những vụ cướp mộ sửa

Các ngôi mộ của những nhà cai trị cao cấp trong triều đình bị sự chú ý những tên cướp ngôi mộ hoàng gia. Nhiều người còn sống sót đã kiểm tra lại tài liệu từ thời gian này và trừng phạt những kẻ đã gây ra tội ác, đặc biệt là trong triều đại vua Ramesses IXRamesses XI.[3]

Thơi gian cai trị của các pharaon Vương triều thứ 20 sửa

Ramesses XIRamesses XRamesses IXRamesses VIIIRamesses VIIRamesses VIRamesses VRamesses IVRamesses IIISetnakhte

Phả hệ sửa

Vương triều thứ Hai mươi là vương triều cuối cùng của thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập. Các mối quan hệ trong gia đình hoàng gia không được khám phá đầy đủ và rõ ràng, đặc biệt là về khoảng thời gian cuối cùng của vương triều.

 
 
 
 
 
 
Setnakhte
 
Tiy-merenese
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isis-ta-Habadjilat
 
Ramesses III
 
 
 
Tiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentawere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nubkhesbed
 
Ramesses VI
 
Ramesses IV
 
Duatentopet
 
Amenhirkhopshef
 
Khaemwaset E
 
Ramesses VIII
 
Parahiremenef
 
Mentuhirkopshef B
 
Takhat B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramesses VII
 
 
 
 
 
Ramesses V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baketwernel
 
Ramesses IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyti
 
 
 
Ramesses X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unknown
 
Ramesses XI
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Sites in the Valley of the Kings
  2. ^ Dodson and Hilton, pg 184
  3. ^ Dodson and Hilton, pg 184-185
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 19 1189−1077 TCN Vương triều thứ 21