Kỷ Mưu Thú công

Kỷ Mưu Thú công (chữ Hán: 杞谋娶公), là vị vua thứ tư của nước Kỷ - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Kỷ Mưu Thú công
杞谋娶公
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Kỷ
Tiền nhiệmKỷ Đề công
Kế nhiệmKỷ bá Mỗi Vong
Thông tin chung
Thụy hiệu
Mưu Thú công (谋娶公)
Chính quyềnnước Kỷ
Thân phụKỷ Đề công
Mất
Trung Quốc

Ông là con của Kỷ Đề công, họ Tự.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Kỷ bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Theo Sử ký, sau khi ông mất, con ông là Kỷ Vũ công lên nối ngôi vua, nhưng các sử gia hiện đại căn cứ kết quả khảo cổ xác định sau Kỷ Mưu Thú công là Kỷ bá Mỗi Vong.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi