Kepi (tiếng Anh: /ˈkɛp/ or /ˈkp/), ký âm Việt kê-pi, là một loại có vành cứng. Trong tiếng Việt, từ kê-pi xuất phát từ tiếng Pháp képi, để chỉ loại mũ có vành cứng dùng trong quân phục của quân đội Pháp, về sau được mở rộng nghĩa dùng để chỉ loại mũ có vành cứng dùng chung với đồng phục, phần lớn trong các đồng phục quân đội, cảnh sát.

Kepi của Hy Lạp

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi