Khánh Hải (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Khánh Hải)

Khánh Hải có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: