Kho lưu trữ là một tập hợp tích trữ các văn bản lịch sử hoặc để chỉ vị trí của nơi lưu trữ chúng.[1] Kho lưu trữ chứa các văn bản nguồn sơ cấp tích trữ qua thời gian của một cá nhân hay tổ chức, và được giữ gìn đẻ cho thấy hoạt động của cá nhân hay tổ chức đó.

Fondos archivo.jpg

Các nhà lưu trữ chuyên nghiệp và các nhà sử học thường hiểu các tài liệu lưu trữ là hồ sơ là tự nhiên và nhất thiết tạo ra như một sản phẩm của các hoạt động hợp pháp, thương mại, hành chính hoặc xã hội. Họ đã ẩn dụ được định nghĩa là "các chất tiết của cơ thể",[1] và được phân biệt với các tài liệu đã được viết hay có ý thức để truyền đạt một thông điệp cụ thể cho hậu thế.

Nhìn chung, hồ sơ lưu trữ bao gồm hồ sơ đã được lựa chọn để bảo quản lâu dài hoặc lâu dài dựa trên giá trị văn hoá, lịch sử hoặc chứng minh lâu dài của họ. Hồ sơ lưu trữ thường không xuất bản và gần như luôn luôn độc nhất, không giống như sách hoặc tạp chí mà có nhiều bản sao giống nhau tồn tại. Điều này có nghĩa là các kho lưu trữ khá khác biệt so với các thư viện về chức năng và tổ chức của họ, mặc dù các bộ sưu tập lưu trữ thường có thể được tìm thấy trong các tòa nhà thư viện. Một người làm việc trong kho lưu trữ được gọi là thủ thư. Nghiên cứu và thực tiễn về tổ chức, bảo quản và cung cấp truy cập thông tin và tài liệu trong lưu trữ được gọi là khoa học lưu trữ.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b “Glossary of Library and Internet Terms”. University of South Dakota Library. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2007.