Khoa học nhân văn

Khoa học nhân văn hay khoa học nhân loại là ngành nghiên cứu và giải thích các kinh nghiệm, hoạt động, xây dựng và chế tác liên quan tới con người, bao hàm hay có liên quan tới các ngành khoa học xã hội, nhân văn họcnghệ thuật.

Tham khảoSửa đổi