Kim Môn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kim Môn có thể là:

  • Huyện Kim Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến của Đài Loan
  • Huyện cũ Kim Môn thuộc tỉnh Hải Hưng, Việt Nam; được thành lập vào năm 1979 trên cơ sở sáp nhập hai huyện Kim Thành và Kinh Môn, đến năm 1997 lại chia thành hai huyện như cũ
  • Tên tiếng Trung của cầu Cổng Vàng tại San Francisco, Hoa Kỳ
  • Tiếng Kim Môn: ngôn ngữ được một bộ phận người Dao ở miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam sử dụng

Xem thêmSửa đổi