Kim Ngưu

trang định hướng Wikimedia

Kim Ngưu (chữ Hán: 金牛, có nghĩa là trâu vàng) có thể chỉ:

Xem thêm sửa