Kinh Kính Mừng

kinh nguyện Công Giáo

Kinh Kính Mừng (tên đầy đủ là Kính mừng Maria đầy ơn phúc, tiếng Latinh: Ave Maria) là một bài kinh truyền thống của Công giáo để cầu nguyện đến Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Kinh Kính Mừng được người Công giáo sử dụng và là lời kinh cơ bản của Kinh Mân Côi. Việc cầu nguyện với các hình thức tương tự cũng được Chính Thống giáo hay các nhánh Kitô giáo khác sử dụng. Hầu như tất cả văn bản của Kinh Kính Mừng được trích ra trọn vẹn từ Phúc Âm Luca (1:28,42).[1]

"Wga Pompeo Batoni Madonna and Child", một bức tranh vẽ Mẹ Maria đang bế Chúa Giêsu.

Khi đọc bản dịch tiếng Việt hiện đại của kinh này, người ta thường chia thành hai vế để đọc:

  • Vế một từ đầu đến "con lòng Bà gồm phúc lạ".
  • Vế hai từ "Thánh Maria" đến hết.

Các văn bảnSửa đổi

Phiên bản tiếng LatinhSửa đổi

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui: IESUS.
Santa Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc,
et in hora mortis nostrae.
Amen.

Bản dịch tiếng Việt hiện naySửa đổi

Kính mừng Maria đầy ơn phúc[a]
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc[a] lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc[a] lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.

Bản dịch tiếng Việt cũSửa đổi

Ave Maria, đầy garasa,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc hơn mọi nữ và Jeju, con lòng Bà gồm phúc lạ.
Santa Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
khi này cầu cho chúng tôi là kẻ có tội,
đến khi chết lại cầu giữ.
Amen.

(Bản cũ này ghi trong sách Giáo lý Quốc ngữ do linh mục Bá Đa Lộc xuất bản tại Quảng Đông năm 1774)[2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Phương ngữ miền Nam Việt Nam là "phước"

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Luke 1 New International Version”. BibleGateway. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2019.
  2. ^ "Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo".