Sông Đăk Bla

(Đổi hướng từ Krông B'Lah)

Sông Đăk Bla hay Krông B'Lahphụ lưu hợp thành chính của Sông Sê San. Đăk Bla chảy qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai [1][2][note 1].

Sông Đăk Bla
Vị trí
Quốc giaViệt Nam
Đặc điểm địa lý
Thượng nguồn 
 • cao độ?
Cửa sôngSông Sê San
 • cao độ
?
Độ dài157 km
Diện tích lưu vực3.436 km²
Lưu lượng?

Sông có chiều dài 157 km và diện tích lưu vực là 3.436 km [3].

Tại rìa xã Ia Khai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai thì dòng Krông B'Lah hợp lưu với dòng sông Ia Grai thành sông Sê San [2].

Chỉ dẫn sửa

  1. ^ Trong tiếng các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer ở Tây Nguyên và trong tiếng Việt cổ (trước thế kỷ 16, xem Chữ Nôm) thì "đăk" có nghĩa là nước, sông, suối, còn "krông" có nghĩa là sông.

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-48-48xx. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 15/11/2018.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa