Làng ( (thôn) mura?, đôi khi gọi là son) là đơn vị hành chính địa phương của Nhật Bản.

Nó là một đơn vị hành chính công cùng với các cấp khác như tỉnh ( (huyện)? ken), thành phố ( (thị) shi?), và thị trấn ( (đinh) chō?, hay machi). Về mặt địa lý, làng nằm trong tỉnh.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính này làm cho số lượng các làng ở Nhật Bản giảm đi.

Các tỉnh không có làng

sửa

(Cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2008)

Chỉ có tỉnh HyōgoKagawa là không có đơn vị hành chính làng kể từ trước các đợt sáp nhập thời kỳ Heisei.

Tỉnh chỉ có một làng

sửa

(1 tháng 4 năm 2008)

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa