Lâm Lệ Hà (sinh năm 1965) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Kiên Giang.[1]

Tham khảoSửa đổi