Lãnh thổ Tây Bắc (tiếng Anh: Northwest Territory), còn được gọi Cựu Tây Bắc (Old Northwest) và Lãnh thổ Tây Bắc Sông Ohio (Territory North West of the Ohio), là chính phủ và miền của Hoa Kỳ ngày xưa. Được Quốc hội Lục địa thông qua ngày 13 tháng 7 năm 1787, Sắc lệnh tây bắc (Northwest Ordinance) thành lập chính phủ trong các lãnh thổ và đặt quá trình và điều kiện để trở thành tiểu bang. Ngày 7 tháng 8 năm 1789, Quốc hội Hoa Kỳ khẳng định Đạo luật này với một số sửa đổi trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Lãnh thổ này bao gồm tất cả những vùng của Hoa Kỳ về phía tây của Pennsylvania và về phía tây bắc của sông Ohio. Nó gồm cả tiểu bang Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, và Wisconsin ngày nay, cùng với phía đông của Minnesota. Miền này trải ra hơn 673.000 km² (260.000 dặm vuông).

Lãnh thổ Tây Bắc Sông Ohio
Các lãnh thổ hợp nhất có tổ chức của Hoa Kỳ
1787–1803
Cờ Lãnh thổ Tây Bắc
Cờ
Northwest-territory-usa-1787.png
Chính phủ
 • KiểuLãnh thổ hợp nhất có tổ chức
Thống đốc 
• 1787-1802
Arthur St. Clair
• 1803
Charles Willing Byrd
Lịch sử 
• Sắc lệnh Tây Bắc
13 tháng 7 1787
• Quốc hội thừa nhận
7 tháng 8 năm 1789
• Thành lập Lãnh thổ Indiana
7 tháng 5 năm 1800
1 tháng 3 1803
Tiền thân
Kế tục
Indian Reserve (1763)
Ohio
Lãnh thổ Indiana
Các lãnh thổ của Hoa Kỳ

Mối liên hệ về lãnh thổSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi