Mở trình đơn chính

Lãnh thổ biệt lập hay lãnh thổ xa xôi là lãnh thổ của một nước bị tách biệt về mặt địa lý với lãnh thổ chính và nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của lãnh thổ chính.

Bảng bên dưới là danh sách các lãnh thổ biệt lập được đánh dấu bằng ranh giới hàng hải không liên tục, không liền kề hoặc ranh giới đất liền:

Vùng địa lý xa xôiSửa đổi

Các lãnh thổ xa bên ngoài lục địaSửa đổi

Lãnh thổ biệt lập Nước Ghi chú
  Bonaire
  Hà Lan đô thị đặc biệt của Hà Lan từ ngày 10 tháng 10 năm 2010; đảo vẫn giữ nguyên vị thế là lãnh thổ nước ngoài của Liên minh châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp.
  Canary Islands
  Tây Ban Nha
  Easter Island (Rapa Nui)
  Chile trạng thái mới từ ngày 6 tháng 6 năm 2007
  Đông Malaysia
  Malaysia
  French Guiana
  Pháp khu vực ở nước ngoài
  Guadeloupe
  Pháp khu vực ở nước ngoài
  Hawaii
  Hoa Kỳ
  Madeira
  Bồ Đào Nha khu tự trị
  Martinique
  Pháp khu vực ở nước ngoài
  Mayotte
  Pháp khu vực ở nước ngoài
Melilla
  Tây Ban Nha quyền tự chủ địa phương
  Minami Tori-shima
  Nhật Bản
  Palmyra Atoll
  Hoa Kỳ
  Réunion
  Pháp khu vực ở nước ngoài
  Saba
  Hà Lan các đô thị đặc biệt của Hà Lan từ ngày 10 tháng 10 năm 2010; các đảo giữ nguyên vị thế của mình là lãnh thổ ở nước ngoài của Liên minh châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp này.
  Sint Eustatius
  Hà Lan

Lãnh thổ phụ thuộc không có người ởSửa đổi

Các lãnh thổ và vùng lãnh thổ phụ thuộc chủ quyền đặc biệtSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. Không bao gồm Enclave.
  2. Các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Quần đảo Trường Sa không được tính.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi