Lư Sơn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lư Sơn hay Lô Sơn là một dãy núi nổi tiếng và là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Đơn vị hành chính sửa

Khác sửa

Lư Sơn hoặc Lô Sơn cũng có thể là: