Lưu Diên (chữ Hán: 劉延, ? - 117 TCN), tức Thành Dương Khoảnh vương (城陽頃王), là vương chư hầu thứ ba của nước Thành Dương thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Diên/Thành Dương Khoảnh vương
劉延/城陽頃王
Thành Dương vương
Vương chủ nước Thành Dương
Trị vì144 TCN - 117 TCN
Tiền nhiệmThành Dương Cung vương Lưu Hỉ
Kế nhiệmThành Dương Kính vương Lưu Nghĩa
Thông tin chung
Mất117 TCN
Trung Quốc
Hậu duệLưu Nghĩa
Tên thật
Lưu Diên
Thụy hiệu
Thành Dương Khoảnh vương
Tước vịThành Dương vương
Chính quyềnNhà Hán/Nước Thành Dương
Thân phụLưu Hỉ

Lưu Diên là con trai của Thành Dương Cung vương Lưu Hỉ, vương chư hầu thứ hai của nước Thành Dương. Năm 144 TCN, Lưu Hỉ qua đời, thụy là Cung vương. Lưu Diên lên nối tước vương ở Thành Dương[1].

Sử kýHán thư không cho biết những việc làm của Lưu Diên lúc sinh thời cũng như lúc làm Thành Dương vương.

Năm 117 TCN, Thành Dương vương Lưu Diên qua đời. Ông làm Thành Dương vương tổng cộng 28 năm, không rõ bao nhiêu tuổi, được ban thụy là Khoảnh vương. Con ông là Lưu Nghĩa nối tước, tức Thành Dương Kính vương.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa