Lưu Thị Huyền (sinh ngày 8 tháng 3 năm 1971, quê quán ở xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Ninh Bình.[1]

Xuất thânSửa đổi

Bà sinh ngày 8 tháng 3 năm 1971, quê quán ở xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Bà cư trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không;

Giáo dụcSửa đổi

Trình độ học vấn: Đại học;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm;

Sự nghiệpSửa đổi

Nghề nghiệp chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

Nơi làm việc: Ủy ban UBMTTQ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/02/1996;

ĐBHĐND khóa, cấp: Không.

Trúng cử với số phiếu hợp lệ: 60,09%.

Tham khảoSửa đổi