Lưu Xương (Trung Sơn vương)

Lưu Xương (chữ Hán: 刘昌, ? - 110 TCN), tức Trung Sơn Ai vương (中山哀王), là chư hầu vương thứ hai của nước Trung Sơn, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc

Lưu Xương/Trung Sơn Ai vương
刘昌/中山哀王
Trung Sơn vương (chi tiết...)
Vương chủ chư hầu nhà Hán
Trị vì111 TCN-110 TCN
Tiền nhiệmTrung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng
Kế nhiệmTrung Sơn Khang vương Lưu Côn Xỉ
Thông tin chung
Hậu duệLưu Côn Xỉ
Tên thật
Lưu Xương
Thụy hiệu
Trung Sơn Ai vương
Tước vịTrung Sơn vương
Chính quyềnNhà Hán
Thân phụLưu Thắng
Mất110 TCN
Trung Quốc

Lưu Xương là con trai của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, vương chư hầu đầu tiên ở nước Trung Sơn thời Hán. Năm 112 TCN, Lưu Thắng mất, Lưu Xương lên nối tước Trung Sơn vương.

Hán thư không cho biết gì về những việc làm của ông lúc sinh tiền cũng như lúc làm vua Trung Sơn.

Lưu Xương chỉ ở ngôi được 1 năm. Năm 110 TCN, ông qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi. Con là Trung Sơn Khang vương Lưu Côn Xỉ nối tước.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi