Lễ hội chọi trâu

trang định hướng Wikimedia

Lễ hội chọi trâu là một loại lễ hội được tổ chức tại một số nơi ở Việt Nam. Một số lễ hội trong số này là:

  1. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
  2. Lễ hội chọi trâu Hải Lựu tại xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
  3. Lễ hội chọi trâu Hàm Yên tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
  4. Lễ hội chọi trâu Phù Ninh tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (phục hồi từ năm 2009)