Chi Nhuyễn cốt thảo

(Đổi hướng từ Lagarosiphon)

Chi Nhuyễn cốt thảo (danh pháp khoa học: Lagarosiphon) là chi của khoảng 9 loài cây thủy sinh.

Lagarosiphon
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Alismatales
Họ (familia)Hydrocharitaceae
Chi (genus)Lagarosiphon
Harv.
Các loài
Xem văn bản.

Các loài sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa