Lam là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 藍, Bính âm: Lan). Họ này đứng thứ 131 trong danh sách Bách gia tính.

Người Trung Quốc họ Lam nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi